Er Java et døende fænomen?

Den 14. januar udtalte den danske IT-blogger og FreeBSD-guru Poul-Henning Kamp i Radio 24syv at “Java er et døende fænomen”. Baggrunden var sikkerhedshuller i Java benyttet til indlejrede programmer i hjemmesider. Disse sikkerhedshuller er særligt problematiske, da f.eks. NemID er afhængig af Java. Derfor kan man ikke bare vælge Java fra. I så fald bliver man afskåret fra at benytte netbank og mange offentlige tjenester.

Jeg tror han har helt ret i, at Java som sprog til indlejrede programmer på hjemmesider hører fortiden til. Man kan bygge al funktionalitet med JavaScript (der trods navnet ikke har meget med Java at gøre). Om Java er døende som sådan er en anden sag. På den ene side findes Java utroligt mange steder. F.eks. er apps til Google’s Android-styresystem til mobiltelefoner (Samsung, Sony, mv.) skrevet i Java og mange store virksomheder skriver deres programmel i Java. På den anden side er Java kontrolleret af en enkelt virksomhed, Oracle, der ikke har den store interesse i det. Oracle har overtaget Java fra Sun, der udviklede sproget og støttede det entusiastisk – men uden at kunne skabe tilstrækkelig indtjening. Læs mere om Javas situation her (to år gammel, men stadig relevant artikel).

Som udvikler har man på de fleste platforme en række gode alternativer:

  • Systemnære programmer og programmer med høje ydelsekrav: C, C++, Objective-C
  • Scriptsprog – systemer med moderate ydelseskrav, men krav til hurtig og fleksibel udvikling: Python, Ruby, PHP
  • Indlejrede browserprogrammer, apps, GUI: Javascript

Alle de nævnte sprog er uafhængige af enkelt-leverandører og er derfor langt mere “fremtidssikrede” valg end Java. Såvel udviklere som købere af IT-systemer bør være meget påpasselige med at binde sig til en teknologi, der ejes og styres af en enkelt leverandør.